Oprawy do łożysk tocznych

Produkowane przez nas oprawy w połączeniu z łożyskiem samonastawnym tworzą zespół, którego oznaczenie powstaje przez połączenie symbolu łożyska z symbolem oprawy, np:

ZFD 207 = łożysko FD 207 wg FŁT + oprawa Z 207 wg PN, lub

UCP 207 = łożysko UC 207 wg NTN + oprawa P 207 wg NTN.


Oprawy naciągowe TU 2..


Oprawy stojące SY 5..


Oprawy stojąco-wiszące
SYW 5..Oprawy kołnierzowe FY 5..


Oprawy kołnierzowe FL 5..


Oprawy kołnierzowe FC 5..


Oprawy dzielone SNH..

Możliwe jest zastosowanie większości typów i rodzajów produkowanych łożysk przez znanych na świecie producentów, co pozwala na utworzenie dowolnej kombinacji. Montaż zespołu polega na wprowadzeniu łożyska pod kątem prostym do obu wybrań oprawy, a następnie obróceniu do właściwego położenia w oprawie przy użyciu np. pręta włożonego do otworu łożyska.

Zaletami powyższych zespołów jest łatwy montaż i demontaż oraz kompensacja większych niewspółosiowości (wahliwość). Specjalna metoda mocowania łożysk na wale pozwala na zastosowanie wałów ciągnionych z pasowaniem h7 w normalnych warunkach pracy lub h8 i h9 przy mniejszych obciążeniach i prędkościach. Konstrukcja łożyska zapewnia własny zapas smaru, skuteczne uszczelnienie, powiększony luz promieniowy wpływający korzystnie na ugięcie wału i odkształcenia cieplne. Dzięki swym zaletom zespoły te znalazły zastosowanie w maszynach rolniczych, budowlanych, górniczych, tekstylnych, przenośnikach, wentylatorach oraz w przemyśle spożywczym i drzewnym.

Ze względu na swoją konstrukcję, łożyska samonastawne po zamontowaniu są ustalone osiowo, zarówno na wale jak i w oprawie - nie mogą być stosowane jako swobodne. Dla konstrukcji, w których założono duże odległości między miejscami łożyskowania lub występują duże wydłużenia termiczne, należy stosować oprawy swobodne, których produkcję również uruchomiliśmy. Są to oprawy stojące dzielone typu SNH, konstruowane na zasadzie systemu modułowego.

Oprawy stojące SNH są w pełni wymienne z dawniejszymi oprawami SNA i SN, a główne wymiary są zgodne z ISO 113/II/79. Są one przewidziane do zabudowy łożysk kulkowych, wahliwych lub baryłkowych bezpośrednio lub za pomocą tulei wciąganych.

Asortyment rodzajowy oraz wymiarowy w zależności od zapotrzebowania rynku ulega ciągłemu powiększeniu. Istnieje również możliwość produkcji innego rodzaju opraw w ilościach uzasadniających podjęcie produkcji seryjnej.Oprawy blaszane P i T

Oprawy naciągowe SPK
i trójkątne FOprawy stojące
TSN/TSP


Oprawy kołnierzowe
TTN/TTP oraz TKN/TKP